คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / งานวิจัย เว็บไซต์กองฯ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่หน่วยงาน
จำนวนผู้ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : | ฉบับเต็ม :
ลำดับที่534
รหัสทะเบียนวิจัย
วันที่นำเข้าสู่ระบบ 01/01/1970
ชื่องานวิจัยUnifying Concepts Learned from Methyl Farnesoate for Invertebrate Reproduction and Post-Embryonic Development1
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
คำสำคัญ
ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : ฉบับเต็ม :
Number of download Abstract :
No534
Registration Code
Import date01/01/1970
Title
Researcher
Office
Key Words
Download Abstract :

สถานที่ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ -

© 2018 - 2020 CARDD E-Research