ประชาสัมพันธ์ : คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพช. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากมติที่ประชุมของคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2554 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการประมงที่ต้องการค้นหาข้อมูลในการวิจัย...

More

งานวิจัยมาใหม่ล่าสุด

© 2018 - 2019 CARDD E-Research